Etosha Löwe
Im Süden Namibias
Cheetah
White Rhino
Etosha