Cheetah
Im Süden Namibias
White Rhino
Etosha
Etosha Elefanten