Etosha Löwe
Etosha
Im Süden Namibias
Cheetah
Victoria Falls